Thông tin tuyển sinh đại học 2014 - Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH

Thông tin tuyển sinh đại học 2014: Tổng hợp tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh hơn 200 trường đại học cả nước có tại Tuyensinhso.org


Tìm kiếm nhiều: THONG TIN TUYEN SINH DAI HOC 2014

Tuyển sinh Đại học

Thông tin tuyển sinh ĐH Sư Phạm TPHCM năm 2013

Thông tin tuyển sinh ĐH Sư Phạm TPHCM năm 2013 được Tuyển Sinh Số cập nhật. Kính mời bạn đọc theo dõi. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Sư Phạm TPHCM 2013 dự kiến cụ thể như sau:   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Mã ngành Khối Chỉ tiêu dự kiến Các ngành đào tạo […]

Thông tin tuyển sinh ĐH Bách Khoa TPHCM năm 2013

Thông tin tuyển sinh ĐH Bách Khoa TPHCM năm 2013 dự kiến với tổng chỉ tiêu 3950. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Bách Khóa HCM 2013 dự kiến cụ thể từng ngành như sau:   Trường/Ngành Mã ngành Khối Chỉ tiêu dự kiến TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (ĐHQG TP.HCM) 3.950 Các ngành đào tạo […]

Thông tin tuyển sinh ĐH Đồng Tháp năm 2013

Thông tin tuyển sinh ĐH Đồng Tháp năm 2013 dự kiến khoảng 3500 chỉ tiêu. Với bậc Đại Học, dự kiến tuyển sinh 2400 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Đồng Tháp 2013 như sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Mã ngành Khối Chỉ tiêu (Dự kiến) Bậc ĐH 2.400 Quản lý giáo dục […]

Thông tin tuyển sinh ĐH Luật TPHCM năm 2013

Thông tin tuyển sinh ĐH Luật TPHCM năm 2013 đã được dự kiến khoảng 1500 chỉ tiêu. Trường ĐH Luật HCM mới chỉ đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh đại học. Các hệ khác sẽ được nhà trường công bố sau. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Luật HCM theo ngành như sau:   TRƯỜNG ĐH […]

Thông tin tuyển sinh trường ĐH Văn Hóa TPHCM 2014

Theo dõi thông tin tuyển sinh trường ĐH Văn Hóa TPHCM 2014 như sau: Năm 2014, trường ĐH Văn Hóa TPHCM dự kiến tuyển sinh với 1100 chỉ tiêu bao gồm cả bậc Đại Học và Cao Đẳng. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Văn Hóa TPHCM 2014 theo ngành cụ thể như sau: Trường/Ngành Mã […]

Thông tin tuyển sinh Học Viện Hàng Không 2014

Năm 2014, Học viện hàng không dự kiến tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 720, với 600 chỉ tiêu thuộc bậc ĐH. Dưới đây là thông tin tuyển sinh Học Viện Hàng Không năm 2014 dự kiến. Thông tin chỉ tiêu chính thức của trường sẽ được Tuyển Sinh Số cập nhật ngay khi trường […]

Tuyển sinh Học viện tài chính 2013, liên kết ĐH Quốc Tế (Bổ sung)

Học viện tài chính tuyển sinh năm 2013 liên kết với ĐH Quốc Tế Pháp. Hệ 3 năm, ĐH Chính quy. Căn cứ chỉ tiêu được giao năm 2013 Học viện Tài chính xét tuyển bổ sung lần 2 với 20 chỉ tiêu ĐH chuyên ngành Ngân hàng Bảo hiểm thuộc dự án đào tạo […]